Finance Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 19 Hydref 2017.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr George Howarth in the Chair]