Review of effectiveness of limit to double taxation relief

Part of Finance (No. 2) Bill – in a Public Bill Committee am ar 16 Ionawr 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 16 Caledonian Pinewood Forest — Review of effectiveness of limit to double taxation relief

Ie: 9 MPs

Na: 10 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw