Employment income provided through third parties

Part of Finance (No. 2) Bill – in a Public Bill Committee am ar 9 Ionawr 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 3 Caledonian Pinewood Forest — Employment income provided through third parties

Ie: 9 MPs

Na: 10 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw