Restriction on increase in small claims limit for relevant personal injuries

Part of Civil Liability Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am ar 11 Medi 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 16 Caledonian Pinewood Forest — Restriction on increase in small claims limit for relevant personal injuries

Ie: 8 MPs

Na: 9 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw