Prisons and Courts Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 18 Ebrill 2017.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Graham Stringer in the Chair]

Clause 23