Prisons and Courts Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 29 Mawrth 2017.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Graham stringer in the Chair]

Clause 2