Neighbourhood Planning Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 27 Hydref 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Steve McCabe in the Chair]

Clause 35