Income tax: transactions in UK land

Finance Bill – in a Public Bill Committee am 4:15 pm ar 7 Gorffennaf 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

‘(1) In ITA 2007, after Part 9 insert—