Corporation tax: territorial scope etc

Part of Finance Bill – in a Public Bill Committee am 4:15 pm ar 7 Gorffennaf 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Question put and agreed to.