Office of Tax Simplification

Part of Finance Bill – in a Public Bill Committee am 4:00 pm ar 7 Gorffennaf 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Question put and agreed to.