Finance Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 5 Gorffennaf 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr George Howarth in the Chair]

(Except clauses 7 to 18, 41 to 44, 65 to 81, 129, 132 to 136 and 144 to 154 and schedules 2, 3, 11 to 14 and 18 to 22)

Clause 64