Hybrid and other mismatches

Part of Finance Bill – in a Public Bill Committee am 11:15 am ar 5 Gorffennaf 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Question put and agreed to.