Finance Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 30 Mehefin 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Clause 21