Criminal Finances Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 17 Tachwedd 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Sir Alan Meale in the Chair]

Clause 12