Technical Advisory Board

Part of Investigatory Powers Bill – in a Public Bill Committee am 3:43 pm ar 28 Ebrill 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Adjourned till Tuesday 3 May at half-past Four o’clock.