Renewal of warrants

Part of Investigatory Powers Bill – in a Public Bill Committee am 2:45 pm ar 26 Ebrill 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Amendment 620 agreed to.