Investigatory Powers Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 26 Ebrill 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Albert Owen in the Chair]

Clause 154