Investigatory Powers Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am 2:00 pm ar 21 Ebrill 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Hear, hear.