Collaboration agreements

Part of Investigatory Powers Bill – in a Public Bill Committee am 11:25 am ar 19 Ebrill 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Adjourned till this day at Two o’clock.