Power to modify section 61 and Schedule 4

Part of Investigatory Powers Bill – in a Public Bill Committee am ar 19 Ebrill 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 14 Christmas Tree Industry — Power to modify section 61 and Schedule 4

Ie: 9 MPs

Na: 2 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw