Duty of operators to assist with implementation

Part of Investigatory Powers Bill – in a Public Bill Committee am ar 14 Ebrill 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 2 Christmas Tree Industry — Duty of operators to assist with implementation

Ie: 10 MPs

Na: 2 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw