Investigatory Powers Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 24 Mawrth 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Charles Walker in the Chair]