Immigration Bill

– in a Public Bill Committee am ar 10 Tachwedd 2015.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Albert Owen in the Chair]