Schedule 3 - Bank accounts

Part of Immigration Bill – in a Public Bill Committee am 11:25 am ar 3 Tachwedd 2015.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Adjourned till this day at Two o’clock.