High Speed Rail (London-West Midlands) Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 8 Mawrth 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Christopher Chope in the Chair]

New Clause 28