Charities (Protection and Social Investment) Bill [Lords]

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 7 Ionawr 2016.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Fabian Hamilton in the Chair]

New Clause 7