Charities (Protection and Social Investment) Bill [Lords]

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 15 Rhagfyr 2015.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mrs Anne Main in the Chair]

Clause 6