New Clause 20 - General function and powers of Commissioner

Part of Modern Slavery Bill – in a Public Bill Committee am ar 14 Hydref 2014.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 15 Decision Time — New Clause 20 - General function and powers of Commissioner

Ie: 8 MPs

Na: 10 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw