Modern Slavery Bill

– in a Public Bill Committee am ar 14 Hydref 2014.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mark Pritchard in the Chair]