Clause 12 - Detention of land vehicle, ship or aircraft

Part of Modern Slavery Bill – in a Public Bill Committee am 10:30 am ar 9 Medi 2014.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn