Clause 7 - Confiscation of assets

Part of Modern Slavery Bill – in a Public Bill Committee am 10:15 am ar 9 Medi 2014.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Question put and agreed to.