Water Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 17 Rhagfyr 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr James Gray in the Chair]