Water Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am 2:00 pm ar 3 Rhagfyr 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

The Committee deliberated in private.