Water Bill

– in a Public Bill Committee am ar 3 Rhagfyr 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mrs Linda Riordan in the Chair]

The Committee deliberated in private.