Offender Rehabilitation Bill [Lords]

– in a Public Bill Committee am ar 3 Rhagfyr 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Nadine Dorries in the Chair]

Clause 9 ordered to stand part of the Bill.