Northern Ireland (Miscellaneous Provisions) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 16 Gorffennaf 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Philip Hollobone in the Chair]