National Insurance Contributions Bill

– in a Public Bill Committee am ar 21 Tachwedd 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Gary Streeter in the Chair]