Finance Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 18 Mehefin 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr David Amess in the Chair]