Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 6 Mehefin 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr David Amessin the Chair]