Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 4 Mehefin 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr David Crausby in the Chair]