Care Bill [Lords]

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 9 Ionawr 2014.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Hugh Bayley in the Chair]