Prisons (Property) bill

– in a Public Bill Committee am ar 7 Tachwedd 2012.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Dr William McCrea in the Chair]