Financial Services (Banking Reform) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 16 Ebrill 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Dr William McCrea in the Chair]