Finance (No. 2) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 23 Ebrill 2013.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr David Crausby in the Chair]