Clause 34 - Annual exempt amount

Part of Finance Bill – in a Public Bill Committee am ar 14 Mehefin 2012.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 11 Decision Time — Clause 34 - Annual exempt amount

Ie: 13 MPs

Na: 17 MPs

Na: A-Z fesul cyfenw