Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 14 Mehefin 2012.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Jim Sheridan in the Chair]