Finance Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 12 Mehefin 2012.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Peter Bone in the Chair]