Finance (No. 2) Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 28 Hydref 2010.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Martin Caton in the Chair]