Schedule 4

Part of Finance (No. 2) Bill – in a Public Bill Committee am 6:46 pm ar 19 Hydref 2010.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Adjourned till Tuesday 26 October at half-past Ten o’clock.