Finance (No. 2) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 19 Hydref 2010.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Martin Caton in the Chair]